ŠKOLA PRO ŽIVOT A PRO NÁS

SPC

10.05.2010 16:20

 

Speciálně pedagogické centrum Mnichovo Hradiště

 

Toto SPC se zabývá především mentálním postižením a vadami řeči

 

 

Činnost SPC MH

         zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků

         zpracovává odborné podklady pro integraci těchto žáků do škol a školských zařízení

         zajišťuje speciálně pedagogickou péči a vzdělávací činnosti

         diagnostiku, poradenské služby

         vytváří plán péče o žáka, zpracovává IVP

         zpracovává návrh k zařazení do speciálního vzdělávání

         provádí přímou práci s žákem

Nabízí:

         poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

         poskytuje metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole

         zapůjčuje odbornou literaturu a pomůcky

         spolupracuje se školními poradenskými pracovišti, pedagogicko psychologickými poradnami a středisky výchovné péče

         pečuje o žáky s vadami řeči – provádí logopedickou diagnostiku a nápravu vad řeči

         pracuje s dětmi s Downovým syndromem

 

Zaměstnanci SPC MH                                                                                e-mail

 

Mgr. Jana Mendlíková, psychoped, metodik (31 let praxe)                              jana.mendlikova@3zsmh.cz

Mgr. Jana Vízková, psychoped, logoped (29 let praxe)                                    jana.vizkova@3zsmh.cz

Mgr. Ladislava Pacltová, psychoped, logoped, somatoped (29 let praxe)          ladislava.pacltova@3zsmh.cz

Mgr. Libuše Janoušková, psychoped, logoped, surdoped (23 let praxe)            libuse.janouskova@3zsmh.cz

Mgr. Iva Žďánská, psychoped, logoped, tyfloped (28 let praxe)                        iva.zdanska@3zsmh.cz

PhDr Josef Štěpán, sociální psycholog, doktorát ze všech pedií (53 let praxe)      josef.stepan@3zsmh.cz

                              koordinátor logopedické péče pro Středočeský kraj       www.koordinatorstepan.webnode.cz

Mgr. Anna Adámková, klinický psycholog (24 let praxe)                                                    

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.